Chức danh cơ bản của công ty Nhật

  • 09-07-2020
Nếu các bạn sắp làm việc trong công ty Nhật, các bạn đã nắm được các chức danh cơ
bản bằng tiếng Nhật trong công ty chưa? Vietlabo sẽ giúp bạn hệ thống một số chức
danh cơ bản trong để các bạn không phải bỡ ngỡ trong ngày đầu ra mắt giới thiệu công
ty nhé:
1. 会長-kaichou: Chủ tịch hội đồng quản trị
2. 社長-shachou: Giám đốc
3. 副社長- Fukushacho: Phó Giám đốc
4. 専務-senmu: Chuyên vụ, phó giám đốc thường trực
5. 常務-joumu: Thường vụ
6. 本部長-honbuchou: Trưởng phòng ở trụ sở chính
7. 支店長-shitenchou: Quản lý 1 cửa hàng thuộc công ty
8. 部長-buchou: Trưởng phòng
9. 次長-jichou: Phó bộ phận
10. 課長-kachou: Phụ trách quản lý một mảng của bộ phận
11. 係長-kakarichou: Người phụ trách 1 phần việc nhỏ ở trên
Ngoài ra còn có các chức danh như Shunin (主任 – Chủ nhiệm) hay Rida (リーダ
ーNhóm trưởng), manager (マネジャー-quản lý). Tùy vào từng quy mô loại
hình doanh nghiệp mà có các chức danh khác nhau nhé.

Để lại bình luận