Quy tắc 5S là gì???

  • 23-06-2020

Khi làm việc trong các doanh nghiệp Nhật Bản, bạn sẽ học quy tắc 5S. Đây là quy tắc chung không riêng Nhật mà hầu như tất cả các doanh nghiệp trên thế giới đều áp dụng. Và đặc biệt riêng với doanh nghiệp Nhật có một triết lý khá phổ biến đó là triết lý Kaizen. Hãy cùng Vietlabo tìm hiểu về triết lý này nhé.

Kaizen là một thuật ngữ kinh tế của người Nhật, được ghép bởi từ 改 (“kai”) có nghĩa là thay đổi và từ 善 (“zen”) có nghĩa là tốt hơn, tức là “thay đổi để tốt hơn” hoặc “cải tiến liên tục”. Thuật ngữ này trong tiếng Anh là “ongoing improvement” hoặc “continuous improvement”.
- Kaizen mang lại lợi ích:
Lợi ích hữu hình:
 Tích luỹ các cải tiến nhỏ trở thành kết quả lớn;
 Giảm các lãnh phí, tăng năng suất.
Lợi ích vô hình:
 Tạo động lực thúc đẩy cá nhân có các ý tưởng cải tiến;
 Tạo tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết;
 Tạo ý thức luôn hướng tới giảm thiểu các lãng phí;
- 10 nguyên tắc tư duy cốt lõi của Kaizen
1. Hãy từ bỏ các giả định.
2. Hãy chủ động giải quyết vấn đề.
3. Đừng chấp nhận hiện trạng.
4. Hãy từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo và có thái độ thay đổi lặp đi lặp lại, thích nghi.
5. Tìm kiếm giải pháp khi bạn tìm thấy sai lầm.
6. Tạo một môi trường mà mọi người đều cảm thấy được trao quyền.
7. Đừng chấp nhận vấn đề rõ ràng; thay vào đó, hãy hỏi “tại sao” năm lần để đi đến nguyên nhân gốc rễ.
8. Thông tin và ý kiến từ nhiều người.
9. Sử dụng sáng tạo để tìm chi phí thấp, cải tiến nhỏ.
10. Không bao giờ ngừng cải thiện.

Để lại bình luận