Thông báo thi JLPT - Kì tháng 7/2020

  • 20-03-2020


• Ngày thi: Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 7 năm 2020
• Thời gian vào phòng thi ở Việt Nam: Từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút
• Cấp độ thi: N1 N2 N3 N4 N5

Hạn cuối mua và nộp hồ sơ đăng ký thi tại HCM:
Từ ngày 04/03/2020 đến hết ngày 31/03/2020.

Để lại bình luận