Quy tắc làm việc của người Nhật

  • 23-06-2020

Các bạn có nghe qua 報連相(ほうれんそう)không? Đây là quy tắc làm việc quan trọng của người Nhật mà bất cứ một công ty Nhật nào cũng áp dụng. 
報告(hokoku): báo cáo
Đây là việc báo cáo lại kết quả các công việc cho cấp trên, bao gồm: kết quả công việc, các vấn đề găp phải.
• Thông báo dựa trên kết quả thu được, báo cáo cần ngắn gọn, xúc tích
• Không được bỏ qua các báo cáo giữa
連絡(rennraku): liên lạc

Chính là việc thông báo cho những người liên quan khi có các vấn đề. Như thông báo cho cấp trên, thông báo cho những người cùng team, những người có liên quan.
• Cùng chia sẻ thông tin
• Không thêm thắt hoặc thay đổi thông tin
相談(soudan): bàn bạc.

Khi có một vấn đề xảy ra cần bàn bac với người cấp trên hoặc là các trưởng nhóm để đưa ra giải pháp.
• Nếu chưa hiểu rõ vấn đề nên bàn luận trao đổi, dù vấn đề đấy còn khá nhỏ.
• Sau khi thống nhất, kết quả cuối cùng phải được truyền đạt đến những người liên quan
---------
VIETLABO - MẠNG TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM NHẬT BẢN
ϟ www.vietlabo.com
ϟ 098 696 0303

Để lại bình luận