Phỏng vấn vòng 1 - công ty Nishihara

  • 28-08-2019

Sau 6 tháng ứng tuyển , cuối cùng cũng đến ngày phỏng vấn của công ty Nishihara. 
Tuyển chọn từ hơn 130 hồ sơ, 40 bạn ứng viên sẽ bước vào vòng vòng phỏng vấn trực tiếp với Nishihara. 

Ai sẽ trở thành thành viên của Nishihara? 
Ai sẽ nhận được vé máy bay để tham gia phỏng vấn trực tiếp cùng CEO của Nishihara vào ngày 14-15/9/2019 

Chiếc vé đó sẽ thuộc về ai? 
Tất cả sẽ quyết định vào buổi phỏng vấn vòng 1 vào 30-31/8/2019 
------------------ 
www.nishihara.vietlabo.com 
Hotline: 096 212 0303

Để lại bình luận