L.B.Linh (Engineer In Japan) chính thức nhận Bằng Kiến Trúc Sư Cấp 2 tại Nhật Bản

  • 01-11-2018

Xin chúc mừng bạn L.B.Linh - Kỹ sư thuộc chương trình Engineer in Japan đã đạt Bằng kiến trúc sư cấp 2 tại Nhật Bản sau hơn 2 năm sang xứ người học tập và làm việc.

Theo sự hiểu biết của Vietlabo, ngay cả các kỹ sư Nhật Bản, trình độ cấp 2 cũng rất khó đạt được, chỉ 5-6% thi đậu chứng chỉ này. Điều này càng chứng tỏ kỹ sư / kiến trúc sư Việt Nam cực kỳ giỏi và Vietlabo càng hãnh diện hơn khi kỹ sư đó là một học viên tiến lên từ chương trình của Việt La Bo.

*************************
Mỗi ngày nhận được tin tức thành công của học viên đều là niềm vui của Vietlabo. Từ việc có thể thăng chức, thi đậu, nhà ở thoải mái đến việc hỷ sự của học viên đều là mối quan tâm hàng đầu của Việt La Bo, vì với chúng tôi, mỗi ứng viên gia nhập chương trình đều trở thành một thành viên trong đại gia đình to lớn Việt La Bo.

Một lần nữa Vietlabo xin chúc mừng bạn Linh. Tung bông 🎉🎉🎉

Ps: Hình ảnh bên dưới gồm Giám đốc công ty nơi Linh làm việc cùng các bạn kỹ sư đồng nghiệp Việt Nam đang công tác chung cùng Linh trong chương trình Engineer in Japan.


Để lại bình luận