KIẾN TRÚC SƯ -  6 THÁNG NHẬT BẢN 6 THÁNG VIỆT NAM (ID:40)

Miêu tả công việc

Tên công ty: Công ty cổ phần Studio 55 

Nội dung kinh doanh: Qun lí kinh doanh và thc hin din ho 3DCG, CG animation, 3dVR, BIM cho các thiết kế công trình kiến trúc, phát trin bt đng sn và đô th   

Năm thành lập:  8/8/2006 

Nội dung tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng: Kiến trúc sư din ho kiến trúc 3DCG, 3D animation, 3DVR, BIM

Số lượng tuyển dụng : 10 người 

Nơi làm việc : 

- Tuyn dng ti Vit Nam: Thành ph H Chí Minh

- Tuyn dng ti Nht Bn: Tr s chính (Tng 2, Toà nhà Hiroo Komatsu, Hiroo 5-19-18, Shibuya, Tokyo) 

                        Chi nhánh Osaka : 601, Toà nhà Egg, Nishi-ku Awaza 1-3-18, Osaka

Điều kiện tuyển dụng: 

- Kĩ năng v 3dsMAX là cn thiết

- Có kinh nghim s dng SketchUp

- Có kinh nghim s dng SketchUp+Vray

- Có kinh nghim s dng Revit

- Có kinh nghim trong vic render (xut nh) t Revit hay nhp vào 3dsMAX đ render

- Có kinh nghim s dng Photoshop trong vic hu kì nh xut trong kiến trúc

- Có s yêu thích và có kh năng v thiết kế kiến trúc, nội thất 

Yêu cầu ứng viên: 

- Có kh năng làm vic và n lc không ngng nghiên cu và hiu nét tinh tế trong thiết kế kiến trúc Nht Bn

- Có ý thc v đ tinh xo ca màu sc

- Trung thc thc hin ch th và hướng dn

- Kh năng qun lí thi gian và tiến đ d án

- Có th làm vic chăm ch và cn thn ngay c đi vi nhng d án có tiến đ gp và hiu được s cn trng và tinh tế trong khi làm vic vi khách hàng Nht.

Hình thức tuyển dụng: 

Xét tuyn ln 1   La chn h sơ→ Xét tuyn ln 2   Phng vn, đánh giá tác phm din ho→ Tuyn dng→ Thc tp 6 tháng→ Chính thc tuyn dng

Điều kiện tuyển dụng

Tốt nghiệp đại học
Tiếng Anh(TOEIC 500-600)
25 - 30

Chế độ phúc lợi

Điều kiện về lương:  

+ Vit Nam (thi gian thc tp): 7,000,000 VND - đến 10,000,000 VND - Bao gm ph cp đi li, tin ăn trưa, và bo him

        (tuyn dng chính thc): 10,000,000 VND - đến 20,000,000 VND - bao gm tin ăn trưa, bo him Tin hưởng % t d án, h tr 1 phn chi phí đi li

+ Nht Bn (Tokyo, Osaka): 40,000,000 VND - bao gm tin bo him và phí nhà Tin hưởng % t d án, h tr 1 phn chi phí đi li
Thời gian làm việc : 

A. Vit Nam 

1. Thi gian thc tp 13:00 đến 19:00  

2. Tuyn dng chính thc 8:00 đến 17:00 

B. Nht Bn 10:00 đến 19:00 

Chế độ ngày nghỉ: 

A. Vit Nam  

1. Thi gian thc tp: ngh th7, ch nht và ngày l ti Nht

2. Tuyn dng chính thc: ngh thứ 7, ch nht và ngày l ti Nht, ngh kì tháng 8 (5 ngày), ngh kì tháng 1 (7 ngày), ngh tết Vit Nam

B. Nht Bn: ngh th 7, ch nht, ngày l ti Nht, ngh kì tháng 8 (5 ngày), ngh kì tháng 1 (7 ngày), ngh tết Vit Nam

Phúc lợi: 

A. Vit Nam  

1. Thi gian thc tp: ngh th7, ch nht và ngày l ti Nht

2. Tuyn dng chính thc: h tr máy tính làm vic, ph cp tin nhà, tin đi li và tin hưởng % d án

B. Nht Bn: h tr máy tính, ph cp tin nhà, tin đi li,tin hưởng % d án và được đóng bo him

Thêm vào mục yêu thích

Về nhà tuyển dụng

Vietlabo

Vietlabo là công ty hàng đầu tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho thị trường Nhật Bản

Quy mô công ty
5-10 người
Người liên hệ
Mr. Duy Cuong

Tóm lược

VND / tháng
Kiến trúc - Thiết kế nội thất
Nhân viên
Toàn thời gian
13-03-2018
Tiếng Anh

Việc tương tự