[Engineer In Japan] Chúc mừng các bạn AGC 10 & 11 đã đậu phỏng vấn

  • 24-05-2019

🎊Tung bông tung hoa 🎊

Xin chúc mừng 9 thành viên của biệt đội Engineer in Japan đã đậu kỳ phỏng vấn cùng công ty Maru** & Izu**
1. L.C.Hải
2. P.V.Hà
3. N.T.Thanh
4. N.V.Bằng
5. T.H.Thương
6. T.V.H.Kỳ
7. T.V.M.Quân
8. T.N.H.Khải
9. N.V.N.Hiếu
Cùng ad hoan hô các bạn nhé, không gì là không thể nếu các bạn nỗ lực đúng không nào.

🖐 Bàn tay ta làm nên tất cả, nộp CV chắc chắn sẽ thành công 🖐 :
 Gửi về email: apply.vietlabo@gmail.com
 Alo hotline: 096 212 0303
 Inbox hoặc comment để được ad tư vấn 24/07

=======
Vietlabo - Dẫn lối thành công
www.vietlabo.com

 

Để lại bình luận