Tư vấn Nhân sự - Đầu tư

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ mở rộng đầu tư cho các doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng tại Việt Nam, đất nước có nền kinh tế tăng trưởng cao hàng năm.

Nội dung dịch vụ: