Điều khoản sử dụng

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SGD TMĐT VIETLABO.COM
Vietlabo.com là trung tâm thương mại điện tử phục vụ nhu cầu giới thiệu, tìm việc làm trực tiếp cho các thương nhân, tỏ chức, cá nhân có nhu cầu thông qua tài khoản đăng tin, Vietlabo.com được xậy dưng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin về việc làm hoặc có nhu cầu tìm việc trực tuyến.
 1. Nguyên tắc chung:
SGD TMĐT vietlabo.com do công ty TNHH MTV Việt la Bo thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được vietlabo.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do SGD TMĐT Vietlabo.com và các bên liên quan cung cấp.  Nguyên  tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, thamgia đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được thực hiện trên SGD TMĐT Vietlabo.com. Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại SGD TMĐT vietlabo.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luạt. Thông tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được đưng tải trên SGD TMĐT Vietlabo.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo qui định của pháp luật.
Hoạt động đăng tuyển qua SGD TMĐT vietlabo.com phải được thực hiện công khai , minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm. Tất cả các nọi dung trong Quy định này ohari tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào SGD TMĐT vietlabo.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy chế của SGD TMĐT Vietlabo.com.
 1. Quy đinh chung:
Tên miền sàn giao dịch thương mại điện tử:  sàn giaodijch TMĐT vietlabo.com do công ty TNHH MTV Việt la Bo phát triển với tên miền sàn giao dịch là: www.vietlabo.com ( sau đây gọi tắt là: “ Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com”).
Định nghĩa chung:
Người tuyển dụng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của vietlabo.com bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giowsithieeu công ty.
Người tìm việc: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm được rao trên vietlabo.com của người bán. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Thành viên: là bao gồm cả người tuyên dụng lẫn người tìm việc. Thành viên tham gia giao dịch trên SGD vietlabo.com là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đưng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website. Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, dduwjowjc Ban quản lý SGD TMĐT vietlabo.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do SGD TMĐT vietlabo.com.
Khi bạn đăng ký là thành viên của vietlabo.com, thành viên hiểu rằng:
- Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân cảu mình để sử dụng
- Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo quy định chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.
- Hàng hóa: được hiểu là “ thông tin việc làm” được đăng tin tại các mục trên website vietlabo.com
- Nội dung bản quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào SGD TMĐT vietlabo.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng nội dung trong quy chế của SGD Vietlabo.com

Quy trình đăng và quản lý thông tin trên website

Quy trình dành cho người tìm việc

a. Đối với đăng tin tìm việc làm (tạo hồ sơ)
Khi có nhu cầu đăng tin tìm việc làm trên Vietlabo.com ứng viên nên thực hiện theo các bước sau đây:
- Tạo tài khoản và đăng nhập tài khoản.
- Tạo bộ hồ sơ cá nhân theo mẫu.
- Lưu hồ sơ.
- Kiểm tra thông tin tuyển dụng khi có nhà tuyển dụng xem hồ sơ đó.
- Người tìm việc và người tuyển dụng thỏa thuận đi đến kết quả (tuy vào thỏa thuận của
người tìm việc và người tuyển dụng).
b. Đối với thành viên tìm kiếm việc làm trên Vietlabo.com
Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên Vietlabo.com
Bước 2: Lựa chọn công việc mà thành viên có nhu cầu. Tìm hiểu các thông tin liên quan đến công viêc (điều kiện tuyển dung, quyền lợi người làm…).
Bước 3: Click vào nút “Ứng tuyển” (bộ hồ sơ cá nhân lưu trong tài khoản của thành viên) để gửi hồ sơ đến người tuyển dụng hoặc người tìm việc liên hệ trực tiếp đến người tuyển dụng thỏa thuận về điều kiện tuyển dụng.
Bước 4: Người tuyển dụng xác nhận lại thông tin với người tìm việc.
Quy trình dành cho người tuyển dụng
1. Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh:
- Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần, được phân theo định dạng bằng chữ và hình ảnh.
- Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản ( MS Word, Open Office) theo định dạng font Arial, cỡ chữ 10.
- Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg,bmp, hoặc gif.

2. Đưa nội dung lên website:
Để đưa tin bài lên website, cần thực hiện tuần tự các bước sau:
- Đăng nhập với thông tin đã được đăng ký tại Vietlabo.com
- Thành viên điền thông tin về công việc cần tuyển theo mẫu đã có sẵn. Sau khi chắc chắn về nội dung thành viên gửi tin bài đó.
- Nội dung đăng tin của thành viên sẽ được xếp vào phần tuyển dụng theo loại hình công việc đã chọn

Các hình thức chấp nhận thanh toán
Do đặc thù Vietlabo là website cho phép người tuyển dụng và người có nhu cầu tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên Công ty không có chính sách chấp nhận thanh toán. Việc tuyển dung, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phám giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thực như : Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện…
  1. Dịch vụ vận chuyển, giao nhận
Do đặc thù Vietlabo là website cho phép người tuyển dụng và người có nhu cầu tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên Công ty không có chính sách giao nhận, vận chuyển. Việc tuyển dung, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phám giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thực như : Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện…

Chính sách bảo hành
Do đặc thù Vietlabo là website cho phép người tuyển dụng và người có nhu cầu tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên Công ty không có chính sách bảo hành. Việc tuyển dung, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phám giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thực như : Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện…

Chính sách hoàn trả hàng
Do đặc thù Vietlabo là website cho phép người tuyển dụng và người có nhu cầu tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên Công ty không có chính sách hoàn trả. Việc tuyển dung, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phám giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thực như : Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện…

Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp
Vietlabo.com tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người tìm việc. Đối với sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng, sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêucầu.
Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Vietlabo.com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: VIetlabo.com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Vietlabo.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Vietlabo.com.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.
Vietlabo.com có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hổ trợ người tìm việc và người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website Vietlabo.com. Gửi khiếu nại tại địa chỉ:
Công ty TNHH MTV VIET LA BO
Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Trung Nam, 7A/68 Thành Thái, phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0912071256
Email: apply.vietlabo@gmail.com
Biện pháp kỹ thuật - nghiệp vụ

Hệ thống hoạt động có sự backup đầy đủ về mặt kỹ thuật, đảm bảo việc lưu trữ thông tin tối thiểu trong 90 ngày kể tử thời điểm thông tin được đăng trên trang thông tin điện tử.
Khắc phục các lỗi chức năng hoặc phần mềm gặp phải trong quá trình vận hành, nâng cấp phiên bản mới nhất khắc phục các lỗi chức năng, lỗi bảo mật và đảm bảo duy trì hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp thông suốt với các trình duyệt khác nhau.
Xử lý sự cố khi bị tin tặc (hacker) đột nhập tấn công, xử lý lỗi do phát sinh từ môi trường truy cập của người dùng, lỗi phát sinh do đứt đường truyền Internet, lỗi phát sinh bởi các chương trình phần mềm khác cùng hoạt động và phục hồi dữ liệu khi bị tin tặc xóa dữ liệu hoặc thay đổi thông tin.
Đảm bảo kỹ thuật quản lý nội dung trên trang tin điện tử tại địa chỉ http://www.vietlabo.com, sử dụng công nghệ bảo mật và xác thực, có những giải pháp về bảo mật và an toàn dữ liệu, bao gồm bảo mật hệ thống và bảo mật dữ liệu.Ví dụ: các biện pháp bảo mật hệ thống, bảo đảm an toàn giao dịch, lưu trữ thông tin, xử lý sự cố…, chính sách/chương trình quản lý đối với website

I.            PHÂN ĐỊNH QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM GIỮA THƯƠNG NHÂN/TỔ CHỨC VỚI CÁC BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE.
1.   Quyền và trách nhiệm của thương nhân/tổ chức
 • Quyền của Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com.
- Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com nêu ra.
- Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
- Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vietla.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com.
- Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
- Sàn giao dịch TMĐT Vietlao.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
- Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com không chịu trách nhiệm khi Thành viên/người sử dụng lấy email của người khác sử dụng với mục đích spam, phá hoại hoặc gửi các nội dung xấu, mang tính chất đồi trụy, ảnh hưởng đến chủ nhân của email đó. Các hành vi và nội dung vi phạm pháp luật Thành viên/ người sử dụng vi phạm sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com có quyền xóa, khóa tài khoản vi phạm thỏa thuận sử dụng mà không cần báo trước
- Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com không chịu trách nhiệm pháp lý và đồng thời không kiểm soát được những thông tin do những Thành viên/ người sử dụng khác cung cấp thông qua trang Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com. Theo lẽ rất tự nhiên, thông tin của những người khác có thể gây khó chịu, có hại, không chính xác và trong một vài trường hợp sẽ được ghi sai tên hoặc giả vờ ghi sai.
 • Nghĩa vụ và trách nhiệm của Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com.
Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com - Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là thành viên trên sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Bao gồm:  Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.  Giấy đăng ký kinh doanh, số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.  Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.
 Xây dựng và công bố công khai trên Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định 52/2013/NĐ-CP; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.Kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.
Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.  Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ, mật khẩu hộp thư và tài khoản của mình 

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Vietlabo.com về những hành  vi phạm, trái phép, lạm dụng tên hay mật khẩu tài khoản để cùng hợp tác, xử lý.  Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Thành viên có trách nhiệm cung cấp toàn bộ những thông tin cần thiết khi xảy ra tranh chấp giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc. Khi phát sinh mâu thuẫn giữa Ứng viên với Nhà tuyển dụng hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho Ứng viên thông tin về Nhà tuyển dụng, tích cực hỗ trợ Ứng viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thành viên Nhà tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc nếu phát hiện lỗi đó thuộc về người tuyển dụng . Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin Doanh nghiệp…, thành viên cam kết không đăng tải những thông tin vi phạm pháp luật, những nội dung ảnh hưởng đến bản quyền, sở hữu trí tuệ.  Thành viên cam kết không sử dụng dịch vụ của Vietlabo.com vào những mục đích bất hợp pháp, ảnh hưởng đến uy tín của Vietlabo.com, lừa đảo, đe dọa, thăm rò thông tin, phá hoại… Trường hợp vi phạm thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

Nghiêm cấm và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư Số 47/2014/TT-BCT. - Thành viên cam kết không sao chép, truyền bá, phân phối và cung cấp nhưng dịch vụ tương tự với Vietlabo.com cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác

2.   Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com
 1. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com
- Sau khi đăng ký tài khoản, thành viên được đăng tin liên quan đến tuyển dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com - Thành viên được cấp 1 tài khoản có mật khẩu tiêng để sử dụng, quản lý hồ sơ tuyển dụng, tin tuyển dụng - Thành viên sẽ được hướng dẫn sử dụng những công cụ tiện ích cho việc mua hàng, đăng tin trên Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com
 - Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com về toàn bộ quy trình, thái độ phục vụ, gói dịch vụ…. Các kiến nghị được gửi mail hoặc gửi thư trực tiếp đến sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com
 1. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com
- Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ, mật khẩu hộp thư và tài khoản của mình.
 - Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com về những hành vi vi phạm, trái phép, lạm dụng tên hay mật khẩu tài khoản để cùng hợp tác, xử lý.
- Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin Doanh nghiệp… thành viên cam kết không đăng tải những thông tin vi phạm pháp luật, những nội dung ảnh hưởng đến bản quyền, sở hữu trí tuệ.
- Thành viên có trách nhiệm cung cấp toàn bộ những thông tin cần thiết khi xảy ra tranh chấp giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc.
- Thành viên Nhà tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc nếu phát hiện lỗi đó thuộc về người tuyển dụng.
- Thành viên cam kết không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com vào những mục đích bất hợp pháp, ảnh hưởng đến uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com, lừa đảo, đe dọa, thăm rò thông tin, phá hoại… Trường hợp vi phạm thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm
- Thành viên cam kết không sao chép, truyền bá, phân phối và cung cấp nhưng dịch vụ tương tự với Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

3.   Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác/người bán trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với khách hàngMọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com và Thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com chính thức có hiệu lực kể từ ngày đăng lên sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com. Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com có quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và có trách nhiệm thông báo lên Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo sửa đổi.Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
 • Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com và Thành viên đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong nội dung Quy chế này.
 • Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hay tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được đưa đến và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài cá nhân và bí mật trước khi đưa đến một trọng tài tại Thành phố Hồ Chí Minh và chi phối bởi pháp luật Việt Nam. Trọng tài viên phải là người được đào tạo một cách hợp pháp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam và là độc lập đối với mỗi bên. Như đã đề cập, Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com có quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin bí mật thông qua huấn thị hoặc các chỉ thị tương tự từ tòa án.
 • Thành viên sẽ phải bồi thường và Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com (và các cán bộ, giám đốc, đại lý, các công ty con, công ty liên doanh và nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com) không phải chịu bất kỳ yêu cầu bồi thường, bao gồm cả phí luật sư, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc Thành viên vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm bất kì luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba.
 • KHÔNG ĐẠI LÝ: Không có mối quan hệ đại lý, liên doanh, nhân viên, người sử dụng lao động hoặc nhượng quyền, nhận lại quyền được tạo ra bởi Thỏa thuận này. Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com sẽ gửi thông báo cho Thành viên bằng email đến địa chỉ email Thành viên cung cấp cho 'Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com trong quá trình đăng ký. Thông báo sẽ được cho là đã nhận 24 giờ sau khi email được gửi đi, trừ khi bên gửi được thông báo rằng địa chỉ email không hợp lệ. Ngoài ra, Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com có thể cung cấp cho Thành viên thông báo pháp lý bằng thư đến địa chỉ được cung cấp trong quá trình đăng ký. Thông báo gửi đến cho Thành viên bằng thư sẽ được cho là đã được nhận sau ba ngày, kể từ ngày gửi thư.
 • Ngoài các biện pháp pháp lý, Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com có thể, ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện hoặc hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các quyền lợi của Thành viên được cấp theo các Điều khoản và Điều kiện mà không cần thông báo trước cho Thành viên. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, Thành viên sẽ phải ngay lập tức ngừng việc truy cập và sử dụng Trang web, và Sàn giao dịch TMĐT TMĐT Vietlabo.com, ngoài các biện pháp pháp lý, ngay lập tức thu hồi tất cả các mật khẩu và xác định tài khoản đã cấp cho Thành viên và từ chối truy cập và sử dụng Trang web một phần hoặc toàn bộ. Việc chấm dứt thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ thanh toán) của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt. Hơn nữa, Thành viên đồng ý rằng Trang web sẽ không chịu trách nhiệm với Thành viên hoặc bất kỳ người nào khác kết quả của bất kỳ đình chỉ hoặc chấm dứt đó. Nếu Thành viên không hài lòng với Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách, hướng dẫn, hoặc thực hành của Công ty TNHH MTV Việt La Bo điều hành trang web, biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng sử dụng trang web.